Länkar, litteratur, forskning

Länkar, litteratur och forskning


På nätetSTAT, The Society of Teachers of the Alexander Technique


www.at-sverige.se


www.alexandertechnique.com


www.alexandernetvaerket.dk


Joseph Artzi, Köpenhamn


Karsten Svane Hansen, Köpenhamn


Pedro de Alcantara, Paris


 


BöckerFM Alexander: Man's Supreme Inheritance


FM Alexander: Constructive Conscious Control of the Individual


FM Alexander: The Use of the Self


FM Alexander: The Universal Constant in Living


Dr Wilfred Barlow: The Alexander Principle


Patrick Macdonald: The Alexander Technique As I See It


Lulie Westfeldt: F. Matthias Alexander: The Man and his Work


Frank Pierce Jones: Body Awareness in Action


Pedro de Alcantara: Indirect Procedures: A Musicians Guide to the Alexander   Technique
ForskningStudie publicerad i British Medical Journal, BMJ


Artikel publicerad av Harvard Medical School