Min praktik

Om mig


Bakgrund


Jag är i grunden klassisk pianist och studerade bl.a. på musikerlinjen vid Musikhögskolan i Malmö. En besvärlig vänsterhand fick mig att under många år söka hjälp på skilda håll, men ingenting hjälpte mer än för stunden.


I tjugofemårsåldern snubblade jag över alexandertekniken och började ta lektioner. Jag märkte snart att de problem som hämmat min hand i mer än tio år började försvinna och att det var en varaktig förändring - inte en tillfällig ”quick fix”.


Jag bestämde mig snart för att byta bana och utbildade mig under tre år till alexanderlärare för Joseph Artzi vid F.M. Alexanderskolen i Köpenhamn (mitt diplom är godkänt av STAT, The Society of Teachers of the Alexander Technique).Arbete


På min praktik möter jag människor i alla åldrar och med olika typer av smärttillstånd, såsom ryggproblem, nackbesvär, ischias, musarm, spänningshuvudvärk etc. Många söker upp mig med stressrelaterade problem, t. ex. andningssvårigheter, dålig sömn, oro och muskelspänning, medan andra kommer ”bara” för att de vill ha bättre hållning.


Min bakgrund som pianist är en ovärderlig hjälp i mitt arbete med professionella musiker och sångare. I och med min personliga erfarenhet av deras yrkesvardag har jag mycket goda kunskaper om de problem de kan ställas inför.


Jag anlitas även av företag och institutioner för presentationer och workshops.Kort CV


  • Privat praktik i Malmö sedan 2007.  • Kontinuerligt arbete med musiker från symfoniorkestrarna i Malmö och Helsingborg sedan 2008.


  • Assistent vid utbildningen av alexanderlärare på F. M. Alexanderskolen i Köpenhamn sedan 2012.


  • Kontinuerligt anlitad för kompetensutveckling av personalen på Halmstads kulturskola sedan 2013.


  • Anlitad för föreläsningar och utbildningsdagar av bl. a. Länsstyrelsen i Malmö och Kristianstad, Musikhögskolan i Malmö, Marinens Musikkår, Varbergs Kulturskola, Halmstads Kulturskola, Ystads Kulturskola, Höörs Kulturskola och Heleneholms Dansgymnasium.